Algemene Voorwaarden fotografie

Gegevens fotograaf
Claessens Styling
Oude Langenboomseweg 10
5451 JN Mill

Telefoon: 06-38329638
E-mail: welkom@claessens-styling.nl
Website: www.claessens-styling.nl

KvK-nr.: 17243603
BTW-nr.: NL149867621B01
Bank: NL74RBRB0900157828


1. Opdracht

Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.
Het geven van een opdracht gebeurt bij het maken van een afspraak voor of het doorgeven van gegevens betreffende de fotoreportage.

2. Verzetten en annuleren afspraak
Mocht de afspraak voor de fotoreportage onverhoopt niet door kunnen gaan dan dient de afspraak telefonisch of per email geannuleerd te worden. Er kan direct een nieuwe afspraak worden ingepland. Voor het verzetten van een afspraak worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Indien binnen 48 uur voor de fotoreportage de afspraak wordt geannuleerd en er wordt geen nieuwe afspraak ingepland (de opdracht wordt definitief geannuleerd), is Claessens Styling genoodzaakt 30% van het afgesproken bedrag voor de fotoreportage bij de wederpartij in rekening te brengen.

3. Kosten en betaling
Voorafgaand aan de shoot ontvangt de klant informatie over de kosten van de fotoreportage en (eventuele) reiskosten.
De klant dient de factuur te betalen binnen de in de factuur gestelde betalingstermijn en op het in de factuur genoemde bankrekening nummer.

4. Levering
Claessens Styling levert enkel de door haar gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als eindproduct. De foto’s worden in jpeg in hoge resolutie via WeTransfer aangeleverd bij de opdrachtgever.

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotobestanden schriftelijk aan Claessens Styling te worden medegedeeld. Claessens Styling heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

6. Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s ligt ten alle tijden bij Claessens Styling.
De klant geeft Claessens Styling bij het bevestigen van de afspraak toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotiedoeleinden als website, blogs, social media, flyers enz.. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakt foto’s hiervoor gebruikt worden, dan dient dit schriftelijk te worden aangegeven na de shoot.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming de ontvangen digitale bestanden op het internet of social media te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de Claessens Styling.
Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van Claessens Styling.

7. Aansprakelijkheid
Claessens Styling is niet aansprakelijk voor schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Claessens Styling. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

8. Faillissement / surseance
Zowel Claessens Styling als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

9. Privacy & Persoonsgegevens
Claessens Styling zal persoonlijke of bedrijfsgegevens vertrouwelijk behandelen. Claessens Styling respecteert de privacy van haar opdrachtgevers. Persoonlijke of bedrijfsgegevens zullen niet aan derden bekend gemaakt of verkocht worden, tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.

Algemene voorwaarden, versie maart 2018